30 jaar Wereldwinkel: van Chileense wijn in de kerk tot de Mundo-winkel

Op 17 november 2023 vieren we 30 jaar Wereldwinkel Houthalen. Maar hoe ontstond de Wereldwinkel eigenlijk?

Foto: Fonsy

Het prille begin: Chileens wijn in het parochiaal centrum en de kerk

Jos Poelmans opent een klein winkeltje in het parochiaal centrum. De vrijwilligers verkopen er wijn van Chili, koffie van Nicaragua en chocolade. Op activiteiten van de parochie werkt Jos met hen samen om een standje op te zetten oa in de kerk, met producten van Oxfam.

De ‘WOSH’ opent december 1993 de eerste officiële wereldwinkel in de Vredelaan

Schepen Broeders verhoogde het budget voor solidariteit met het Zuiden tot 100.000 frank. Met dit geld kon de ‘WOSH’ (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Houthalen-Helchteren) een winkeltje openen in het kleinste pand in de Vredelaan. Mede door de stevige inzet van de toenmalige regiocoach voor Oxfam-Limburg, Patrick Boucnant, kon de winkel officieel openen in december 1993.

Van de Vredelaan naar de Rode Kruislaan en weer terug.

We verhuisden achtereenvolgens van de Vredelaan, naar de Rode Kruislaan en daarna weer terug naar de Vredelaan in het pand van de Bibliotheek. Met de verhuis naar de bibliotheek werd de Wereldwinkel van Houthalen een volwaardige winkel binnen de regio. Dat kon enkel gebeuren door de forse investering van de gemeente die het pand ter beschikking stelde aan de Wereldwinkel.

Mundo-Winkel opent in de Guldensporenlaan

In september 2019 verschijnt in het staatsblad dat de Wereldwinkel wordt omgedoopt tot MunDo. Maar het was nog om een andere reden een belangrijk jaar. Nadat beslist werd dat het pand in de Vredelaan zou worden afgebroken, moesten we immers op zoek naar een nieuwe locatie.
De locatie werd gevonden en na hard werken werd in 2021 de nieuwe winkel in de Guldensporenlaan geopend. De werkingstoelage van de gemeente hielp ons om verder uit te breken en de samenwerking met het zuiden én het noorden te versterken. Naast de bestaande samenwerking met Oxfam zocht en vond Mundo daarvoor nieuwe partners: De Vlaspit, Wijndomein Haksberg, Limburgs Landschap, Karwij, Twerk vzw, Mieke Van Ussel. Zo werd MunDo winkel, een wereldwinkel en méér.

Vrijwilligers zijn het hart van Mundo-winkel

In de eerste plaats zijn het de vrijwilligers die de Wereldwinkel hebben gevormd tot de Mundo-winkel die we vandaag kennen. Iedereen heeft zijn of haar steentje bijgedragen, en dat doen ze nog steeds. Het zijn er te veel om allemaal op te sommen. Gedurende de jaren hebben verschillende voorzitters en verantwoordelijken de leiding genomen en konden ze rekenen op de onbaatzuchtige inzet van al die vrijwilligers. Na voorzitter Jos Poelmans hebben verschillende mensen de fakkel overgenomen, waaronder Gilbert Claes, Albert Cuypers, Bea Jansegers, Mieke Vanmeulder, Willy Kuppens, en de huidige verantwoordelijke van de Wereldwinkel, Berte Ketelslegers.