Twerk vzw

Meer mensen met autisme
beter aan TWERK zetten,
daar is het ons om te doen”

TWERK is het kleinste maatwerkbedrijf van Vlaanderen: een sociale (werk)plaats en wil mensen gelukkig maken. In ons bedrijf in Herentals spelen mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) de hoofdrol, en TWERK speelt een hoofdrol in hun leven. De belangrijkste doelstelling van TWERK: mensen met ASS een zinvol leven, zinvol werk en loon naar werken geven.

Iedereen heeft recht op werk. Mensen met ASS zeker: het is een zingevende  n structurerende factor in hun leven, en hun levenskwaliteit en geluk (en ook dat van hun naaste omgeving) vergroot significant door een job bij TWERK. Dat wordt door iedereen erkend, en daarvoor krijgt TWERK ook ruime waardering. Door naar TWERK te komen, krijgenmensen met autisme structuur, zin, goesting én geluk in hun leven.

FairTrade in ‘t kwadraat!

TWERK maakt de beste chocola met (en voor) de beste mensen. TWERK garandeert aan een dertigtal medewerkers een goede job en een goed loon. We vinden het niet meer dan logisch dat ook onze cacaoproducenten in het zuiden dat verdienen, en daarom werken we alleen maar met de strengst gecertificeerde FairTrade grondstoffen. TWERK was al FairTrade-ambassadeur van Herentals, en werd begin 2020 gecertificeerd als 100% FairTradeproducent. Dat label doet onze chocola nog (h)eerlijker smaken. Als u voor TWERK-chocolade kiest, zorgt u dus mee voor meer duurzame tewerkstelling in Noord en Zuid.

Meer info vind je op www.twerk.be.

> Toon alle partners